CTCP BĐS UniHomes thông báo thay đổi con dấu mới từ ngày 7/4/2021

CTCP BĐS UniHomes thông báo thay đổi con dấu mới từ ngày 7/4/2021

Banner

CTCP BĐS UniHomes thông báo thay đổi con dấu mới từ ngày 7/4/2021

30 Jun, 2022

185 View

Share

Công ty sẽ sử dụng mẫu con dấu mới, theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 23/3/2021.

Theo đó, mẫu con dấu mới được sử dụng với logo thương hiệu UniHomes, thay vì tên doanh nghiệp như con dấu cũ.

Thời điểm có hiệu lực: từ ngày 7/4/2021

Vậy nên, Công ty Cổ phần BĐS UniHomes thông báo đến Qúy cơ quan, đối tác và khách hàng nắm và cập nhật thông tin, thuận tiện hơn trong quá liên hệ công tác.

Trân trọng!