TP.HCM XIN CHỦ TRƯƠNG TĂNG MỨC ĐẦU TƯ TUYẾN METRO 2

TP.HCM XIN CHỦ TRƯƠNG TĂNG MỨC ĐẦU TƯ TUYẾN METRO 2

Mới đây, UBND Tp.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và thực tế triển khai dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ các dự án trình HĐND Tp.HCM và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, UBND Tp.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố và các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và thực tế triển khai dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương và 6 dự án về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn các quận có liên quan phục vụ triển khai dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Báo cáo, đề xuất trình tập thể Thường trực UBND TP để xem xét, trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng tổng mức đầu tư và bố trí vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm và các dự án thuộc Đề án Đô thị thông minh TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và chủ đầu tư các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án với đầy đủ nội dung và trình theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, rà soát các nguồn vốn, đề xuất các giải pháp cân đối bố trí vốn cho các dự án, tổng hợp báo cáo tập thể Thường trực UBND Tp.HCM xem xét, trình xin chủ trương của Ban Thường vụ làm cơ sở trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án.

Được biết, dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đi qua 6 quận của Tp.HCM (1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú). Tổng kinh phí đầu tư toàn dự án gần 48.000 tỉ đồng.

Các tin liên quan

Back to top