NĂM 2018, GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DỰ BÁO TĂNG CẢ VỀ KHỐI LƯỢNG

NĂM 2018, GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DỰ BÁO TĂNG CẢ VỀ KHỐI LƯỢNG

Giao dịch thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2018 được dự báo cơ bản ổn định và có chiều hướng tăng cả về khối lượng giao dịch lẫn giá bán.

Thống kê của các công ty bất động sản cho thấy, số người tìm kiếm thông tin về nhà ở trong năm 2017 tăng so với các năm 2015 và 2016.

Giao dịch thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2018 được dự báo cơ bản ổn định và có chiều hướng tăng cả về khối lượng giao dịch lẫn giá bán.

Các tin liên quan

My title page contents