ĐÔ THỊ THÔNG MINH: ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

ĐÔ THỊ THÔNG MINH: ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố ở nước ta đang bước đầu xây dựng mô hình đô thị thông minh. Việc này có thể giúp cho các thành phố lớn giải quyết được không ít các tồn tại hiện nay như: Vấn đề kẹt xe, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý rác thải…

Các tin liên quan

My title page contents